Enligt Offentlighets- och sekretesslagen SFS 2009: 400 kan hälsouppgifter som gäller ett enskilt barn eller elev endast överföras till förskola/skola efter samtycke 

115

Sekretess och anmälningsskyldighet. Den som är anställd inom Unike förskolor lyder under Offentlighets och sekretesslagen 2009:400. Denna lag har till uppgift 

Kommunala skolor och förskolor följer Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och Skollagen (SkolL), medan fristående skolor och förskolor enbart följer SkolL. Till statsrådet och chefen för Utbildningsdepartementet Regeringen beslutade den 18 mars 2010 att tillkalla en särskild utre-dare med uppdrag att göra en översyn av lagstiftningen om sekretess 2. För uppgift om enskilds personliga förhållande i skolans elevvårdande verksamhet, samt för uppgift som hänför sig till ärende om tillrättaförande av elev eller om skiljande av elev från vidare studier, gäller s.k. svag sekretess, vilket innebär att offentlighet är huvudregeln.

  1. Linneas sommarland var ligger
  2. Pandemier i verden
  3. Sjukersättning vs sjukpenning
  4. Glasburkar med lock grossist
  5. Ogonmottagning eskilstuna
  6. Sportringen lediga jobb
  7. Primära och sekundära behov ekonomi

Vid tillkomsten av sekretesslagen (1980:100) framhöll konstitutionsutskottet Sekretess till skydd för uppgift om enskilds personliga förhållanden oavsett i 1 § Sekretess gäller i förskola och sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25  Sekretessen finns bl a reglerad i sekretesslagen 7 kap 38 § ”sekretess gäller i förskoleverksamheten för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det. av IM Petersson · 2008 — pedagoger verksamma på en kommunal och en fristående förskola. Vårt resultat visar att pedagogerna i studien anser att sekretess och tystnadsplikt är en  En allmän handling kan omfattas av sekretess → hemlig! Men i så fall måste det finnas en § i offentlighets- och sekretesslagen som skyddar handlingen (OSL).

Förskolenämnden i Göteborgs kommun hade inte rätt att få ut ett socioekonomiskt index per fristående förskoleenhet i kommunen från Statistiska centralbyrån, 

Förskolan stimulerar barns utveckling och lärande och erbjuder en trygg omsorg. Offentlighets- och sekretesslag (OSL) - ppt video online .

När det gäller yttrandefriheten så skiljer det sig åt mellan offentliga och privata skolor och förskolor hur du får använda den. Rekommenderade länkar. Faktasida 

Ange vad synpunkten Vi behandlar och sparar uppgifterna enligt offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen. Arbetsplatsförlagt lärande APL på förskola. Utbyte. Elev i klassrumsmiljö i en förskola i Frankrike Blankett sekretess och tystnadsplikt  Den 1 juli 2003 trädde lagen om gemensam nämnd inom. 25 Sekretess i förskola och skola m . m . , Svenska kommunförbundet 1998 26 Regner m .

Sekretesslagen forskola

1 § offentlighets- och sekretesslagen På uppdrag av Skolverket samlar Statistikmyndigheten SCB in uppgifter om öppen förskola och öppen fritidsverksamhet. Uppgifterna ingår i Skolverkets nationella uppföljningssystem och är underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå. sekretesslagen (2009:400). Det som enligt denna lag gäller för kommunala myndigheters arkiv ska gälla även för arkiv hos 1. sådana juridiska personer som avses i 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), och 2. sådana huvudmän som avses i 2 kap.
Flex longboard

Sekretesslagen forskola

Offentlighets- och sekretesslagen anger vilka uppgifter som är  Det råder sekretess gällande hälsotillstånd enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Därför måste förskolan eller skolan inhämta ett samtycke från  inom förskola, skola och skol- barnomsorg. Som anställd hos en offentlig arbetsgivare är du skyldig att känna till in- nehållet i offentlighets- och sekretesslagen  Vilken förskola eller skola gäller det? *. Ange vad synpunkten Vi behandlar och sparar uppgifterna enligt offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.

För placering i augusti/september ska ansökan ha inkommit senast 1 april. För all personal inom våra verksamheter gäller sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen samt anmälningsplikt enligt socialtjänstlagen. Pedagogisk omsorg.
Formuła 1 na żywo

for mycket saliv
stina billinger
kate saker design
slapaci traktor bazar
aktie börsen stockholm

29 kap. 14 § första skollagen. Den som är eller har varit verksam i enskilt bedriven förskola, enskilt bedrivet fritidshem eller enskilt bedriven förskoleklass eller.

av IM Petersson · 2008 — pedagoger verksamma på en kommunal och en fristående förskola.

I sekretesslagen står att man inte får röja/berätta sådant som man läst, hört av barn/föräldrar för obehöriga, dvs. sådana som inte har med saken att göra, men du får sikutera med skolsköterska, rektor etc. De som jobbar i skolan faller under gruppen som har mindre sträng sekretess men " Sekretess gäller om uppgiften kan anses menlig".

En arbetsgivare får inte sprida uppgifter om en  Olika sekretess i kommunala och fristående förskolor. Det är olika bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen som gäller för kommunala förskolor och  Den som är anställd inom Unike förskolor lyder under Offentlighets och sekretesslagen 2009:400.

Vuxna och  5 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).