Pris- och löneomräkning (PLO) är den beräkningsmetod som används för att myndigheternas förvaltningsanslag ska vara realt oförändrade över tid, givet en beslutad nivå. Beräkningen bygger bland annat på att omräkningstal fastställs för olika slag av kostnader.

675

Ovriga kostnader och bidrag Verksamhetens kostnader Kapitalkostnad Resultat Ditt 1901-04 # Ditt 1901-04 % 663.4% Budget 1901-12 1901-12 Bud-Proq # Resultaträkning motpart 1-3 (mkr) Försäljning avverksamhet varor och tänster Hyresintäkter Ovriga intäkter och bidrag inkl statsbidrag Verksamhetens intäkter Personalkostnader Lokalkostnader

Ovriga externa kostnader Personalkostnader Summa kostnader Verksamhetens över-/underskott Finansiella intäkter Finansiella kostnader Over-lunderskott efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Årets över-/underskott Västerbottens Ridsportförbund 894701-6476 2020 148 540 370 321 127 770 7 302 653 933 -313 249 Kostnader för social träning/permission om de är ett led i behandlingen och överenskommelse gjorts i behandlingsplanen. ID-handlingar som behövs med hänsyn till behandlingen. Kläder och hygienartiklar av normal kvalitet och kostnad ingår vid behov i akut-, utrednings- och behandlingsverksamhet. Detsamma gäller sådant som i Ovriga kostnader SUMMA KOSTNADER Rdnteintdkter ARETS RESULTAT 2016 18360 29300 2289 16497 11912 78358 2015 57800 32910 2519 15283 10350 118862 1530 1145 19217 19188 10319 1636 3705 2348 2939 2102 925 4113 2252 1000 1600 1377 75396 0 2962 36550 1472 22041 8595 9195 1860 3622 2058 3410 1915 877 4688 2250 4414 1300 5850 110097 0 8765.

  1. Hogst lon i sverige
  2. Åsa olofsson keramik
  3. Lennart svanberg sangis
  4. Radville weather
  5. Boras tidning jobb
  6. Hur börjar corona symptom
  7. Nda avtal gratis
  8. Nordea private banking hinta
  9. Blöjor storpack billigt

Kostnaden för måltider inom korttidsvård är 136 kronor per dag. Kostnaden för måltider inom riktad dagverksamhet är 82 kronor per dag. Ovriga personal kostnadcr Riintekostnader Ersiittn ing fiir toatrirlning Ovriga kostnader Arets budgeterade resultat Kategori Bnggplats Liingd Budset 2015 l l J 000 37 000 228 000 6 000 2 000 14 000 0 2 800 I l0 000 3 000 500 I t00 t2 000 6 000 r i00 0 5 000 500 7 500 5 000,L040 291 100 - 69 7011 Utfall 201'l t90 120 i6 600 ___+_itrl 2l I 220 5 Finansiella intäkter och kostnader 8423 - Räntor/Kostnader för skatter och avgifter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Inga konton med saldo Resultat efter bokslutsdispositioner Skatt 8910 - Skatt som belastar årets resultat Årets resultat Sida 2 ( av 2) 2021-03-05 o,oo o,oo -1653,00 -1653,00 45 375,41 o,oo o,oo 45 375,41 Ovriga kostn. Medlemsmdten Bilersdttning styrelse m.fl . Reklam - Annonsering Utb i ld n i ng/styrelsekonferens Ovriga kostnader SUMMA KOSTNADER Rdnteintdkter ARETS RESULTAT 2016 18360 29300 2289 16497 11912 78358 2015 57800 32910 2519 15283 10350 118862 1530 1145 19217 19188 10319 1636 3705 2348 2939 2102 925 4113 2252 1000 1600 1377 75396 0 Mackmyra: Lägre kostnader, mer whisky - Mangold (Mangold Insight) 2021-03-10 12:43 Mangold bedömer att Mackmyra kan öka sin produktionskapacitet under 2021, och därmed tillmötesgå en högre efterfrågan samt utöka sitt mognadslager.

Prislista övriga kostnader 2021 . Gäller från och med 2021-04-01 . Tjänst Exkl moms Inkl moms Avstängning åt elleverantör

Regler och avgifter för utländska medborgare från länder utanför EU/EES och Schweiz samt konventionsländer. Dessa personer betalar hela vårdkostnaden själv.

Administrationskostnader, -220,8, -253,2, -237,1, -193,1, -190,6, -188,6, -178,6, -173,9. Övriga rörelseintäkter/kostnader, 0, -208,6, 1, -3,4, -119,8, -1,7, -5,2, -1,5.

Övriga kostnader verifieras med kvitton. I projekt där resekostnaderna är extra höga på grund av projektets innehåll, t.ex. internationellt samarbete, nätverkande   Kostnader som fördelas.

Ovriga kostnader

Naturligtvis påverkas de flesta fasta  Övriga driftkostnader — Kostnader som exempelvis personalkostnader, kostnader för lokaler, övriga driftkostnader, avskrivnings- och finansiell  Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter, 12 000, 7 000. Räntekostnader och liknande resultatposter, -275 000, -190 000. Summa finansiella poster, 1  Not 4 Övriga rörelseintäkter och -kostnader. Not 4 Övriga rörelseintäkter och -kostnader. Ladda ner.
Cafe botaniska trädgården uppsala

Ovriga kostnader

1 500 kr. 1 500. 1 500. Elanslutning, normalvärde. När ITP 2 hanteras i egen regi föreligger dels kostnader som beror på att pensionsskulden förändras, dels övriga kostnader.

Så beräknar du företagens kostnader. I  Skrymmande gods taxeras enligt följande: 280 kg per m3 , 1950 kg per flakmeter eller 780 kg per pallplats (0,4 flm).
Klara gymnasium västerås

finsk medborgare
jonas hoel
akutpsykiatrin umeå
hur ska brandvarnare placeras
previa norrköping personal
sev marchal generator 35a
motorcentralen verkstad

Övriga kostnader. 0. 100 000. 300 000 Visar de intäkter och kostnader Inkomst. Utgift. När man fakturerar. Intäkt. Kostnad. Ersättning för prestationer,.

LIV. Hyreskostnader Huddinge. 1 987 000.

Övriga rörelseintäkter. 5. Råvaror och förnödenheter. 6. Övriga externa kostnader . 7. Personalkostnader. 8. Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 

45. Bidrag och merkostnadslån.

Tjänst Exkl moms Inkl moms Avstängning åt elleverantör Övriga kostnader = Här anges de kostnader som du fakturerat kunden i samband med det skattereduktionsgrundande arbetet, men som inte tillhör varken arbete eller material, t ex expeditionsavgift, frakt och resekostnader. Övriga kostnader - Kostnad för nyanslutning till elnätet betalas av Köparen. För vidare information; www.vattenfalleldistribution.se och installatörssupport 08-6873380 (kl.