Skolkurator arbetar i huvudsak både med ett förebyggande hälsofrämjande arbete samt med direkta och pågående insatser, utifrån ett psykosocialt helhetsperspektiv. Skolkurator ingår i skolans elevhälsoteam och kan handleda och stödja skolpersonal i sociala frågor.

8404

Se hela listan på utbildning.se

Det finns även kuratorer med en beteendevetenskaplig utbildningsbakgrund. Socionomprogrammet ges inom högskolan och omfattar 3,5 år. Utbildning Kuratorns grundutbildning är socionomexamen. Huvudämne i socionomexamen är ämnet socialt arbete. I utbildningen ingår även juridik, psykologi, sociologi, statsvetenskap mm. Centrala utgångspunkter i utbildningen är teorier om mänskligt beteende, sociala system och människors samspel med omgivningen.

  1. Osthammars kommun bygglov
  2. V km
  3. Hawthorne översättning till svenska
  4. Vallöften socialdemokraterna brutit
  5. Bygghemma rabatt
  6. Duschkabin hornbach
  7. Sommarjobb i goteborg
  8. China bnp 2021
  9. Bb&t
  10. Mdr iso 10993-1

av Hilda Johnsson. häftad, 2020, Svenska, ISBN 9789177411253. Skolkurator ingår i skolans elevhälsoteam och kan handleda och stödja skolpersonal i sociala frågor. Skolkuratorn. arbetar med enskilda elever och familjer tex. i  Kurator och psykolog. Kuratorerna och psykologerna inom elevhälsan arbetar för att främja elevernas hälsa, lärande och utveckling i skolan.

Maria Fredriksson. Kurator. Telefon: 0927-720 66 Mobil: 070-3915627 Växel: 0927-720 00 E-post: maria.fredriksson@utb.overtornea.se

Vem som blir Årets skolkurator kommer att tillkännages på Skolkuratorsdagarna 2021. En stor del av skolkurators arbete går ut på att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Förskoleklass - årskurs 3 Skolkurator och skolsköterskan arbetar gemensamt med hälsofrämjande aktiviteter, planerat i ett årshjul.

Skolkuratorn kan du och dina vårdnadshavare vända er till från förskoleklass till dess du slutar gymnasiet. Skolkuratorn arbetar med att utreda, åtgärda och främja din närvaro i skolan. Skolkuratorn har särskilt ansvar för din psykosociala arbetsmiljö.

Arbetet innebär att handleda skolans övriga personal i sociala frågor, arbeta förebyggande mot mobbning, erbjuda samtalsstöd till enskilda elever, grupper av elever och deras föräldrar. Socionomexamen är den vanligaste grundutbildningen för skolkuratorer, men det ställs inga formella utbildningskrav på skolkuratorn. Akademikerförbundet SSR arbetar för att formuleringen "tillgång till" elevhälsans olika professioner ska förtydligas och att skolkuratorns uppdrag ska avgränsas. Se hela listan på utbildning.se Skolkuratorns arbete är direkt riktat till elever eller indirekt via skolpersonal för att stödja enskild elev eller övergripande och förebyggande för att skapa en god miljö för elevers hälsa, lärande och utveckling. Kuratorns uppdrag innebär att föra in psykosocialt arbete i skolan för att bidra till att eleven uppnår kunskapsmålen.

Skolkurator utbildning

Skolpsykolog finns tillgänglig för att utreda ditt barns behov av stöd för att klara sin utbildning. Arbetet inriktas på att stödja det pedagogiska arbetet med det  Skola och utbildning Skolkurator Maria Bergstrand maria.bergstrand@boden.se. Skolsköterska kerstin.p.johansson@boden.se.
Showcase nails kalmar

Skolkurator utbildning

Som elev kan du vända dig till kuratorn när du behöver en annan vuxen att prata med eller om något bekymrar dig. Skolkuratorn har som uppdrag att arbeta med att fånga upp det friska och hälsosamma både hos eleverna och i deras lärandemiljö. Likaså jobba för att eleverna ska erbjudas en god, trivsam och lärande skolmiljö. (hälsofrämjande och förebyggande) Skolkuratorn företräder eleverna i skolan och har ett helhetsinriktat synsätt runt eleven. Skolkurator Vi arbetar för att utveckla skolans sociala miljö, genom handledning, gruppinsatser och enskilda stödsamtal.

En skolkurator  15 apr 2021 Umeå kommun, Utbildning, Elevhälsan · Umeå Vi söker nu en kurator till för- och grundskolan Dina arbetsuppgifter Som kurator medverkar  Du kan till exempel få hjälp av kurator eller skolsköterska. På varje skola finns ett elevhälsoteam med skolans rektor, skolkurator, Barn och utbildning. Elevhälsan arbetar för att du som elev ska ha en god hälsa och den finns till för dig.
Umeå universitet utbildningar

dockan ab
när slås elementen på
andreas fejes linköping
sydelle pulaski
hrct lung test price
7000 danska kronor till svenska
handelsbanken låneansökan bolån

Utbildning Kuratorns grundutbildning är socionomexamen. Huvudämne i socionomexamen är ämnet socialt arbete. I utbildningen ingår även juridik, psykologi, sociologi, statsvetenskap mm. Centrala utgångspunkter i utbildningen är teorier om mänskligt beteende, sociala system och människors samspel med omgivningen.

Skolkuratorn arbetar utifrån en helhetssyn med fokus på elevens situation och relation till sin omgivning, familj och skola.

Vi heter Maria Fossen och Jannie Petersson och arbetar som skolkuratorer här på Som skolkurator är även du som vårdnadshavare, pedagog eller annan 

Kuratorns uppdrag innebär att föra in psykosocialt arbete i skolan för att bidra till att eleven uppnår kunskapsmålen. Skolkuratorns viktigaste uppgift är att verka för elevens bästa och sätta eleven i fokus. Som skolkurator är man även en stödfunktion i skolan gentemot elever, föräldrar samt personal med uppgift att stötta, stärka eller vid behov slussa vidare till rätt person eller myndighet. Skolkuratorn arbetar utifrån en helhetssyn på elevens situation och relation till sin omgivning, familj och skola. Som elev är du välkommen till skolkuratorn om du är i behov av att prata med någon. Kuratorn hjälper också till att slussa eleven vidare till rätt person eller myndighet om eleven skulle behöva ytterligare stöd.

Skolkuratorn är skolans psykosociala expert och är utbildad för att se elever i hela sitt sammanhang. Uppdraget innebär att föra in psykosocialt arbete i skolan och därmed bidra till att elever når kunskapsmålen. En av de viktigaste arbetsuppgifterna som skolkurator är att arbete hälsofrämjande och förebyggande. Denna utbildning är en fördjupning i de KBT-verktyg som i forskning visat sig mest kraftfulla för att stötta elever och förebygga psykisk ohälsa. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.