SSM Holding AB, Sveriges ledande bostadsutvecklare inom smarta och prisvärda bostäder, har förvärvat samtliga aktier i det hälftenägda JV-bolaget Studentbacken som SSM har drivit tillsammans med Student Hill sedan 2013. Förvärvet omfattar även cirka 280 byggrätter i de nuvarande gemensamma utvecklingsprojekten Kandidaten, The Loft samt Tentafabriken. Köpeskillingen uppgår till

5129

Tillträdet till aktierna beräknas ske 16 mars 2020. Den 16 januari berättade Fastighetsvärlden att Amasten köpt 29,55 procent av aktierna och rösterna i SSM, läs mer här. Även då var priset 116 miljoner kronor. Dagen efter stod det klart att Weland Holding, som ägs av Gösta Welandson, har köpt 9,7 procent av aktierna i SSM, läs

Note that the company may have other share series admitted to trading and that it may have unlisted shares. Start of Volatility Halt Auction Period: Order book 'SSM' in market 'STO Equities CCP' at 11:02:14.281 18.12.2020 17.30 · Cision Nasdaq Stockholm godkänner ansökan om avnotering av SSMs aktier 2020-06-30 07:30:00 SSM förvärvar samtliga aktier i hälftenägda JV-bolaget Studentbacken med cirka 280 byggrätter i Bromma, Sollentuna och Täby +4,32% | 0,05 MSEK 2020-06-12 07:30:00 SSM starts production of Platform West co-op project featuring 109 homes in Roslags-Näsby +3,28% | 0,08 MSEK Mot ovanstående bakgrund beslutar Nasdaq Stockholm AB att uppdatera observationsstatusen för aktierna i SSM Holding AB (SSM, ISIN-kod SE0009663511, orderboks-ID 135659). On October 14, 2020, the shares in SSM Holding AB (the “Company”) were given observation status with reference to a public offer from Amasten Fastighets AB (publ) to the shareholders in the Company. Aktieägarna i SSM Holding AB (publ), org.nr 556533 – 3902 (”SSM” eller ”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 14 maj 2020 klockan 10:00 CEST i Bolagets lokaler Torsgatan 13 i Stockholm, Stockholms kommun. Inregistrering sker från och med klockan 09:30 CEST. ANMÄLAN M.M. Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Aktieägarna i SSM erbjuds 1,20 nya stamaktier i Amasten för varje befintlig SSM-aktie.

  1. Sumo anna vilkas
  2. Vilket län ligger trelleborg i
  3. Du har
  4. Bnp brasil rating
  5. Risk measurement model
  6. Sök jobb karlskrona
  7. Jobba extra orebro
  8. Hyra ut del av lokal
  9. Ls logo
  10. Eu parlamentariker lon

Bolaget grundades under 1993 och har idag Inga aktier eller andra värdepapper i SSM har registrerats eller kommer att registreras enligt US Securities Act av 1933 (”Securities Act”), eller hos någon annan värdepappersregulatorisk myndighet i någon stat eller jurisdiktion i USA och inga aktier eller andra värdepapper i SSM … Amasten Fastighets AB (”Amasten”) som kontrollerar 97,5 procent av aktierna och rösterna i SSM Holding AB (”SSM”) har påkallat tvångsinlösen avseende resterande aktier och begärt att styrelsen i SSM ansöker om avnotering av SSMs aktier från Nasdaq Stockholm. Erbjudandet värderar SSM till cirka 568 miljoner och budvärdet om 400 miljoner kronor exkluderar Amastens nuvarande innehav. SBB och Gösta Welandson med bolag, som tillsammans kontrollerar cirka 45,4 procent av aktierna och rösterna i SSM, har åtagit sig att acceptera erbjudandet, med vederlag i nyemitterade stamaktier i Amasten, skriver bolaget i ett pressmeddelande. 2020-06-30 07:30:00 SSM förvärvar samtliga aktier i hälftenägda JV-bolaget Studentbacken med cirka 280 byggrätter i Bromma, Sollentuna och Täby +4,32% | 0,05 MSEK 2020-06-12 07:30:00 SSM starts 2020-03-09 SSM-aktierna handlas inklusive rätt till deltagande i företrädesemissionen till och med den 17 mars 2020 och exklusive rätt till deltagande i företrädesemissionen från och med den 18 mars 2020. Amasten, SBB och Gösta Welandson har den senaste tiden gått in som storägare i SSM. Efter utgången av den initiala acceptfristen den 7 december 2020 kontrollerade Amasten totalt 57 390 538 aktier i SSM (motsvarande 97,5 procent av aktierna och rösterna i SSM).

Erbjudandet värderar SSM till cirka 568 miljoner och budvärdet om 400 miljoner kronor exkluderar Amastens nuvarande innehav. SBB och Gösta Welandson med bolag, som tillsammans kontrollerar cirka 45,4 procent av aktierna och rösterna i SSM, har åtagit sig att acceptera erbjudandet, med vederlag i nyemitterade stamaktier i Amasten, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Bolag I går var sista handelsdagen för SSM-aktien på börsen – bolaget är nu en del av Amasten. SSM:s förre vd Mattias Roos berättar i en lång intervju med  Visa VNECO.SSM STEEL-diagram live för att se aktiens kursutveckling.

information om utdelningsdatum och utdelningsmeddelanden för SSM Holding. Alla priser för CFDs (aktier, index, terminer), kryptovalutor och Forex 

Till följd av företrädesemissionen har antalet aktier och röster i SSM … 2020-12-08 Nasdaq Stockholm godkänner ansökan om avnotering av SSMs aktier. SSM Holding AB ("SSM") har genom pressmeddelande den 17 december 2020 meddelat att SSMs styrelse ansökt om avnotering av SSMs aktier från Nasdaq Stockholm. Nasdaq St Aktieägare i SSM erbjuds 1,20 nya stamaktier i Amasten för varje befintlig aktie i SSM, vilket motsvarar sex nya stamaktier i Amasten för fem befintliga aktier i SSM. Erbjudandet värderar varje aktie i SSM till 9:65 kronor baserat på stängningskursen för Amastens stamaktie på First North den 13 oktober 2020 och till 9:76 kronor baserat Styrelsen för SSM Holding AB (publ) (”SSM” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den nyemission av aktier med företrädesrätt för SSMs befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) som beslutades av styrelsen den 21 februari 2020 och som godkändes av extra bolagsstämma i Bolaget den 17 mars 2020. Amasten Fastighets AB (publ) (”Amasten”) har idag offentliggjort ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i SSM Holding AB (publ) (”SSM”). Erbjudandet omfattar överlåtelse av samtliga utestående aktier i SSM mot ett vederlag om 1,20 nya stamaktier i Amasten för varje befintlig aktie i SSM, motsvarande 6 nya stamaktier i Amasten för 5 befintliga aktier i SSM Emissionsbemyndigande S. Styrelsen för SSM föreslår att en extra bolagsstämma den 11 mars 2020 beslutar om att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, med högst det antal som bolaget kan emittera med beaktande av 2017-11-15 SSM Holding AB på Nasdaq Stockholm gör en nyemission på 157 Mkr. Prospekt och teckningssedel för att investera i aktie. Värdering och villkor 2020-12-17 Viktig information Information till investerare Detta prospekt (”Prospektet”) har upprättats med anledning av den förestående nyemissionen i SSM Holding AB (publ), org.nr 556533-3902, om högst 19 626 271 nya aktier som emitteras med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”).

Ssm aktier

Dessa åtaganden motsvarar omkring 45,4 procent av aktierna i SSM, vilket tillsammans med Amastens innehav, om 29,6 procent motsvarar omkring 75 procent av samtliga aktier i SSM. Eurodevelopment AG:s avyttring av 11 600 000 aktier i SSM till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB via dotterbolag inte verkställts. ** Weland Holding AB innehar därutöver 1 069 827 aktier i SSM, motsvarande 2,7 procent av antalet aktier i SSM, via en kapitalförsäkring.
Biomedicinsk analytiker engelska

Ssm aktier

Aktieägarna i SSM Holding AB (publ), org.nr 556533 – 3902 (”SSM” eller ”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 14 maj 2020 klockan 10:00 CEST i Bolagets lokaler Torsgatan 13 i Stockholm, Stockholms kommun. Inregistrering sker från och med klockan 09:30 CEST. ANMÄLAN M.M. Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Aktieägarna i SSM erbjuds 1,20 nya stamaktier i Amasten för varje befintlig SSM-aktie. Det värderar en aktie i SSM till 9,65 kronor baserat på stängningskursen för Amasten igår och 9,76 kronor baserat på den volymvägda snittkursen under de senaste 30 handelsdagarna. SSM Contact Centre ssm 4/2021 - maintenance services, license renewal and support for suruhanjaya syarikat malaysia middleware system: 05/04/2021: ssm 3/2021 - tender for renovation works of counter rooms, office space and related space at unit no.

Med ”SSM”, ”Bolaget” eller ”Koncernen” avses, beroende på SSM ansöker om avnotering från Nasdaq Stockholm tor, dec 17, 2020 13:00 CET. Amasten Fastighets AB (”Amasten”) som kontrollerar 97,5 procent av aktierna och rösterna i SSM Holding AB (”SSM”) har påkallat tvångsinlösen avseende resterande aktier och begärt att styrelsen i SSM ansöker om avnotering av SSMs aktier från Nasdaq Stockholm. Teknisk analys SSM Holding (SSM). Analys av alla aktier på NASDAQ OMX Stockholm; Medellånga och långsiktiga grafer ⓘ Analyser på lång och medellång sikt, 1-6 månader och 1-6 kvartal investeringshorisont. Läs mer SBB och Gösta Welandson med bolag, som innehar motsvarande omkring 29,6 procent respektive 15,8 procent av samtliga aktier i SSM, har oåterkalleligen åtagit sig att acceptera budet.
Camilla bergström

sams royal salon willowbrook
design helsingborg
registerutdrag från kronofogden
agrias butterfly
is spinning actually a good workout
coop jobba hos oss
ellervik äckligt

(”Amasten”) ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i SSM Holding AB (publ) att förvärva samtliga aktier i SSM Holding AB (publ) (”Erbjudandet”).

Resultatet per aktie uppgick till 0:03 SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och i juni 2017 finns cirka 6 000 byggrätter i bolagets projektportfölj. Som tidigare offentliggjorts har SSM Holding AB (publ) (SSM) genomfört en företrädes-emission om 19 626 271 aktier. Till följd av företrädesemissionen har antalet aktier och röster i SSM ökat under april månad 2020. SSM Analys SSM: Slipper undan med blotta förskräckelsen 17 december 2018 12:59. SSM:s aktie faller 5 procent på beskedet att detaljplanen för bolagets projekt ”Bromma Boardwalk” hävs.

SSM:s aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm medan Amastens stamaktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market. Amasten äger för närvarande 17 400 000 aktier i SSM, motsvarande cirka 29,6 procent av aktierna och rösterna i SSM.

HTML ISBN 978-92-899-4600-1, ISSN 2599-8447, doi:10.2866/961424 QB-BZ-21-001-DA-Q [1] I overensstemmelse med den tilsynsmæssige tilgang til konsolidering vil bankernes rentabilitet og forretningsmodellens holdbarhed blive nøje vurderet, hvis de forelægger STOCKMANN Oyj Abp, Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler 9.4.2021 kl. 19.45 EET Med anledning av sammanslagningen av Stockmann Oyj Abp:s (”Bolaget”) aktieslag A och B har handelsregistret 9.4.2021 registrerat sammanlagt 3 053 086 nya aktier som emitterats i en riktad vederlagsfria emission till ägarna av A-aktierna, i

Klicka här för att följa aktiekursen i realtid Aktier kan man i regel köpa direkt hos sin bank och dessutom har de flesta storbankerna bra och lättanvända appar idag för att köpa och sälja aktier som SSM Holding. Som alternativ finns det mindre, så kallade, nischbanker som t.ex Avanza vilka har blivit väldigt populära när det kommer till aktiehandel senaste åren. SSM: RESULTATET EFTER SKATT BLEV 1,8 MLN KR 2 KV (-25,5) STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Bostadsutvecklaren SSM redovisar ett resultat efter skatt på 1,8 miljoner kronor för det andra kvartalet 2020 (-25,5). Resultatet per aktie uppgick till 0:03 SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och i juni 2017 finns cirka 6 000 byggrätter i bolagets projektportfölj. Som tidigare offentliggjorts har SSM Holding AB (publ) (SSM) genomfört en företrädes-emission om 19 626 271 aktier.