Förkortningar. Några vanliga förkortningar i st.f. i stället för, jonkin sijasta. jfr, jämför, vertaa. kap. kapitel, luku. keyb, keyboard, koskettimet. kl. 1.klocka, 2.klass​ 

2674

förkortningar och vad de betyder. Lista på vanliga förkortningar. bil. – bilaga- liite bl.a. i st – i stället- jonkin sijaan jfr – jämför (kan även skrivas jmf) - vertaa

bilaga bl.a. bland annat ca cirka dr doktor d.v.s., dvs. det vill säga e.d eller dylikt etc. et cetera (latin ‘och det övriga’) fig. figur forts. fortsättning gm genom i st.f.

  1. Lindex stora storlekar
  2. Marin teknik
  3. Bnp hotel de ville

kapitel m.fl. med flera m.m. med mera *NB * nota bene (latin 'märk  Förkortningar är en hjälp för skribenten, men knappast för läsaren. Eftersom Skriv inte "bla" En förkortning får inte avstavas mellan två rader. jr, junior, jul. juli. 30 mars 2021 — Förkortningen jfr.

Søgning på “jf.” i Den Danske Ordbog. Find betydning, stavning, synonymer og meget mere i moderne dansk.

1. "Junior".

förkortningar utgavs 1945. Denna nya edition av förteckningen över mera allmänt förekommande förkortningar inom SS gör inga anspråk på att vara komplett. Däremot skall i förkortningsförteck- ningen upptagna förkortningar användas i den utformning, som nedan anges.

2019 — Ett ärende avslutas genom ett beslut av något slag, exempelvis ett beslut om anställning (jfr prop. 2016/17:180 s. 286). De statliga högskolorna. FÖRKORTNINGAR AV LAGSTIFTNING, DOMSTOLAR OCH MYNDIGHETER 14. 1.

Jfr forkortning

jr, junior, jul. juli. 30 mars 2021 — Förkortningen jfr.
Foretag i gavle

Jfr forkortning

S. 288 † Utrovand. Udtalt ö’tråvattne (ogsaa hørt utrøa). Korskyrkan och ”kastalen” i Brunflo.

fornfrisisk: fgutn.
Inkopsutbildning

best cd burner program
fastighetstekniker utbildning
koka ägg kallt vatten minuter
hur minskar vi gapet mellan teori och praktik
mittens rike stockholm
bettina runnerström instagram

Förkortningar i SO . Här listas mer ovanliga för­kort­ningar som används i Svensk Ordbok. För­kort­ningar som all­mänt före­kommer i texter finns inte med, som t.ex. (till exempel) och dvs. (det vill säga). En lista över sådana vanliga förkortningar återfinns i Svenska skrivregler (2017), Ola Karlsson (red.).

Förkortningar Just nu finns det 1816 förkortningar inlagda i databasen och varje förkortning tillhör en kategori.

10 sidor — Ordlista och förkortningar. Absorberad dos. Den energimängd som vid dvs den definierade vävnad som man önskar strålbehandla. Jfr CTV och PTV. TBI.

fornindisk: Finl. Finland: fir. fornirisk: fisk. fiskeri­term: fisl.

Palper det smertefulde område og nærliggende led Förkortning Klartext Närmare förklaring att.