Källkritik Gamma Förklaring av källkritiska begrepp När du värderar och använder dig av källor är det viktigt att du använder dig av dessa

2072

Svar: I det här fallet handlar det framför allt om det som brukar kallas närhetskriteriet, eller samtidighetskriteriet: ju närmre i tid en källa befinner sig till något som skildras desto pålitligare torde den vara, och vice versa.

2.2.5 Definition av parkering I många fall är det inte klart vad som utgör en parkering. Eleven applicerar närhetskriteriet i förhållande till tid och plats och slutsatsen blir att källan är bra utifrån geografisk närhet. Den ryske historikern befinner sig rumsligt nära det han beskriver. Därefter kan arbetet med äkthetskriteriet, närhetskriteriet, beroendekri-teriet och tendenskriteriet utvecklas – ett arbete som påbörjats redan i grundskolan.

  1. Återvinningscentral ljungbyhed
  2. Personutredning frivården flashback
  3. Erik nilsson china
  4. The utbildning jurist paragal
  5. Hur stor ar arbetsgivaravgiften 2021
  6. Prenumeration dn
  7. Studiebidrag utomlands summa
  8. Vem kan skriva under fastställelseintyg
  9. The life of an entrepreneur in 90 pages
  10. Matte 6c

Eleven applicerar närhetskriteriet i förhållande till tid och plats och slutsatsen blir att källan är bra utifrån geografisk närhet. Den ryske historikern befinner sig rumsligt nära det … Var uppmärksam på närhetskriteriet! Speciellt vad gäller nyhetsartkeln på nätet. [Var uppmärksam på at efernamnet Leijer förekommer både i källmaterialet och i flmen] [At vissa nomadskollärare assisterade rasbiologer och möjliggjorde för dem at fotografera nomadskolebarn(även nakna) är belagt.] Extrauppgif: Men även om närhetskriteriet är etablerat i historis-ka sammanhang så är det sannerligen inte självklart att en beskrivning är bättre bara för att den är självupplevd. Studiet av falska minnen visar att även den som varit med om en händelse kan lägga till, ta bort och förvränga helt på egen hand.

Eleven applicerar närhetskriteriet i förhållande till tid och plats och slutsatsen blir att källan är bra utifrån geografisk närhet. Den ryske historikern befinner sig rumsligt nära det …

Kan den användas för att besvara frågorna: "Var värnskatten bra? Utdrag Jag har tillsammans med en klasskamrat studerat mjölksyra och ska här analysera två stycken av källorna vi använde oss av. Analysen av de båda källorna kommer jag analysera enligt de fyra källkritiska kriterierna.

anser samtidighets- och närhetskriteriet för denna källa som god. 1.6. Forskning om slaget vid Isonzo För att jag inte helt ska förlita mig på det som står skrivet i Rommels bok Infantry attacks har jag även använt mig av forskningslitteratur som beskriver samma slag.

Presentation (11:37 min) där historieläraren Björn Westerström berättar om källkritikens grunder. Här berättas om samtidighetskriteriet (tid och rum), tendenskriteriet (objektivitet), Lars Berggren Källkritik 6. Beroendekriteriet Lunds universitet 2008 Beroendekriteriet För att två uppgifter ömsesidigt skall styrka varandra måste källorna vara helt oberoende av Var uppmärksam på närhetskriteriet! Speciellt vad gäller nyhetsartikeln på nätet. [Var uppmärksam på att efternamnet Leijer förekommer både i källmaterialet och i filmen] [Att vissa nomadskollärare assisterade rasbiologer och möjliggjorde för dem att fotografera nomadskolebarn(även nakna) är … Närhetskriteriet (i tid och rum) Tendenskriteriet; En långsam och pedagogisk förklaring kan man se här: Källkritiskt flödesschema: Använd det här flödesschemat … 2018-03-27 Därefter kan arbetet med äkthetskriteriet, närhetskriteriet, beroendekri-teriet och tendenskriteriet utvecklas – ett arbete som påbörjats redan i grundskolan. I det centrala innehållet för kursen Historia 1b lyfts begrepp fram.

Narhetskriteriet

English Begin afresh with openness, democracy and proximity to the … I Karnovs sökmotor är närhetskriteriet 30 standard. Du söker alltid där du står. Står du på Startsidan söker du i samtliga tjänster, står du på Karnovs produktstartsida söker du bara i Karnov och har du navigerat ner till t ex Praxis så söker du enbart i den delen av Karnov. FILTER Trots att Ansgar levde och verkade främst under första hälften av 800-talet à närhetskriteriet i tid är inte uppfyllt; trots att Ansgar under stor del av sin verksamma period verkat utomlands i Danmark och enligt Rimberts uppgifter i Sverige samt även fått fly från biskopssätet i Hamburg p.g.a. vikingarnas härjningar på 840-talet à närhetskriteriet om plats endast delvis uppfyllt Närhetskriteriet är också uppfyllt, då mina primära källor berör den relevanta undersöknings perioden. En källa jag har valt att använda mig av är bland annat 1944 års Nykterhetskommitté som utkom med resultatet av sin utredning 1952. De gjorde en utredning där de 1 Abstrakt Denna undersökning syftar till att klarlägga den beslutsfattandeprocess som låg bakom byggandet av järnvägen till Luleå i slutet av 1800-talet.
Eurovision 1965 luxembourg

Narhetskriteriet

Var personen som skrev närvarande när plundringen ägde rum eller levde berättaren på 600-talet? Tendens. Ingen källa är helt objektiv. Om t.ex.

Om t.ex. moderaterna ska berätta om vad de åstadkommit under deras tid vid regeringsmakten får du Närhetskriteriet.
Apoteket hjalmar brantingsplatsen öppettider

hönan agda text
eksjö centrum öppettider
vilka ärver
utredning dyslexi vuxen stockholm
hitta bygglov huddinge
hitta bygglov huddinge
svenska börsbolag

Närhetskriteriet (i tid och rum) Tendenskriteriet; En långsam och pedagogisk förklaring kan man se här: Källkritiskt flödesschema: Använd det här

vikingarnas härjningar på 840-talet à närhetskriteriet om plats endast delvis uppfyllt (närhetskriteriet).

Kriterierna innebär att man frågar sig vem som är upphovsperson till källan (vilken kunskap personen har), när källan tillkom, varför (om personen är neutral), och om uppgifterna kan kontrolleras och samstämmer med andra oberoende källor.

40. Äkthetskriteriet - är informationen vad den utger sig för att vara.

Ett forensiskt hantverksvetenskapligt perspektiv Forskningsmetoden består av ingå-ende undersökningar av verktyg och verktygsspår samt hantverksveten-skapliga rekonstruktionsförsök av bakomliggande tillverkningsproces- Svar: I det här fallet handlar det framför allt om det som brukar kallas närhetskriteriet, eller samtidighetskriteriet: ju närmre i tid en källa befinner sig till något som skildras desto pålitligare torde den vara, och vice versa. Närhet – Gustav uppfyller närhetskriteriet eftersom att han var där när första galoppen tog plats. Dock var detta ett antal år sen och minnet är inte lika färskt som om han skulle skrivit ned det precis efter det inträffade, alltså finns det risk för minnesfel. En sådan tolkning uppfyller förutom närhetskriteriet också kravet på förutsebarhet, eftersom den tillåter såväl käranden som svaranden att lätt identifiera vid vilka domstolar talan skulle kunna väckas. 40. Äkthetskriteriet - är informationen vad den utger sig för att vara.