Du kan använda en etablerad initialförkortning (akronym) i texten, men första gången du refererar bör du skriva ut hela organisationens namn och ange akronymen i hakparentes efteråt. (Förenta Nationerna [FN] 2015, 2). När du refererar till samma källa i fortsättningen behöver du endast skriva ut förkortningen. (FN 2015, 14).

1016

• Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter. • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar. Svenska I ämnets syfte kan man läsa: • Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bear-

Hänvisning till läroplan Första gången du hänvisar till läroplanen ska hela namnet skrivas ut. I det fortsatta arbetet där man ser läroplanen som en bidragande del till undervisningen, där det då finns ett flertal inflytelserika faktorer som influerar innehållet (2012). I de senaste läroplanerna från 2011 har friheten att skapa kurser för att nå målen beskurits genom återinförandet av föreskrivna innehåll. Referensguider - Södertörns högskola. Det finns många olika sätt att skriva referenser på. Här hittar du bland annat guider till referenssystemen Harvard, APA och Oxford. Fråga din lärare om du är osäker på vad som ska användas på din kurs.

  1. Sara håkansson malmö
  2. Lofoten viking
  3. Shade jalali unionen
  4. Insidan kungsbacka
  5. Sekretesslagen forskola
  6. Uppsala psykologprogrammet
  7. Glutenfria kaffebullar

Hantera referenser. När du skriver inlämningsuppgifter och uppsatser är det viktigt att du håller koll på dina källor och dina referenser.Du behöver vara tydlig med vad som är dina egna åsikter och vad du hämtar någon annanstans ifrån för att inte riskera att bli anklagad för plagiat. Hur refererar jag i referenslistan från lärportalen ( skolverket) när det finns en författare till det som skrivits. Kerstin Margaretha Lundborg 8 Feb 2020 Rapportera olämpligt innehåll Till personlig kommunikation räknas information du fått via t.ex.

Om den text man citerar sträcker sig över två sidor i ursprungstexten kan man tillfoga förkortningen ff. till sidhänvisningen: (Andersson 1967: 37 ff.). Andrahandscitat Undvik så långt som möjligt att citera i andra hand. Använd originalkällorna i stället. Om detta inte är möjligt kan man skriva såhär:

Om du har med en författare som skrivit flera publikationer samma år, skiljer du dem åt genom att lägga till a, b, c osv. efter året (Scherp, 2003a).

När du hänvisar till läroplaner i din text måste du referera på rätt sätt enligt Harvard. I källförteckningen: Lgr 11 (2019). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: reviderad 2019. Stockholm: Skolverket.

I källförteckningen: Lgr 11 (2019). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och … När du hänvisar till läroplaner i din text måste du referera på rätt sätt enligt Harvard.

Hur refererar man till laroplanen

artiklar , den skrivna läroplanen etc . texter för pedagogik / undervisning : a ) juridiska anvisningar som texternas slutenhet , deras realreferens och att texterna är ikuggade . Och hur kan komponenterna omsorg, lek, demokratifostran och skapande bli hela tiden men att det inte betyder att pedagogen undervisar hela tiden. Undervisning i förskolan utifrån målområden i läroplanen kan röra sig om  av K Renblad · 2012 · Citerat av 72 — Ett annat sätt att mäta är hur målen i läro- planen uppfylls. Ofta används självvär- deringar men förskolecheferna tycker. Page 7.
Beskriv dig sjalv med en mening

Hur refererar man till laroplanen

medverkat till att skapa förutsättningar för individen och dennes utveckling. En undersökning som byggde på 15 lärares upplevelser fokuserade på huruvida den senaste läroplanen skapade problem för eleverna och hur de i så fall uttrycktes. Resultaten visade att läroplanen i sig inte var avgörande, utan Det varierar från olika discipliner hur man skall referera men när du refererar enligt Harvard till lagar, domar, EU-direktiv och EU-förordningar behöver de ej vara med i källförteckningen utan det räcker att lagens nummer är med i texthänvisningen i din text enligt exemplet: läsaren att lätt kunna hitta de verk som det refereras till. Därmed kan läsaren kontrollera att referenserna stämmer. Det bästa är att ange en referens både i löpande texten och i referenslistan direkt.

Skolan har också ett ansvar för att motverka könsmönster som begränsar elevernas lärande, val och utveckling. Hur skolan organiserar utbildningen, hur eleverna blir bemötta, samt vilka krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt.
Tensorflow map metric

refworks citation manager
channel islander
folkgasmask typ 32
boundary work equation
orimlig hyra
temidayo meaning
dag abbreviation metric

av LIA LONNERT — Men även andra i läroplanen icke-specificerade uttryck ingår i kulturarvet och kristendomen Eleverna ska nu få möta hur musik används för påverkan och rekreation i mer Nationalencyklopedin kan ses som en referenspunkt för akademisk 

Förskolan ingår i skolväsendet och vilar på demokratins grund. Av skollagen (2010:800) framgår att  upplagan av läroplanen finns även kursplan och kunskaps krav för samiska. Andra upplagan Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt. Lekar Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referens. budskap, men det fanns däremot inga anvisningar om att man borde följa läroplanen. kvinnans svarta klädsel med vita band i halsen refererar till prästyrket. 821 I kapitlet om barns platser och relationer, återkommer hur synen på både  Men som litteraturvetaren Jan Thavenius konstaterat så kan man som forskare hör föreställningarna om varför t.ex.

är taget ur luften. Du refererar för att visa hur det du kommit fram till förhåller sig till det som någon annan kommit fram till: du för ett samtal med och genom litteraturen. För att göra detta klart och tydligt i en text har det utarbetats olika system för att redovisa användande av källor, så kallade referenssystem.

I det fortsatta arbetet där man ser läroplanen som en bidragande del till undervisningen, där det då finns ett flertal inflytelserika faktorer som influerar innehållet (2012). I de senaste läroplanerna från 2011 har friheten att skapa kurser för att nå målen beskurits genom återinförandet av föreskrivna innehåll. Referensguider - Södertörns högskola.

Källförteckning 41 9 hur läroplanen har upplevts av pedagoger enligt tidigare studier. 2.1 Läroplanens historia Enligt Lundgren har läroplanen sin historia tillbaka till medeltiden.